ข่าวใหม่จากสำนักงานที่ดิน

สวัสดีบางสะพาน เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับบางสะพานที่คุณอยากรู้
Post Reply
tookda
Posts: 28
Joined: 15 Feb 2011 17:42

ข่าวใหม่จากสำนักงานที่ดิน

Post by tookda » 12 Jun 2012 14:49

ผู้หญิงที่แต่งงานกับต่างชาติและจดทะเบียนสมรส เมื่อซื้อทีดินแล้ววันที่
ไปทำการโอนชื่อ จะต้องเพิ่มเอกสารอีกหนึ่งอย่างคือ สำเนาบัญชีธนาคาร
สำนักงานที่ดินต้องการทราบว่า เงินที่นำมาซื้อที่ดินนั้นเป็นของฝ่ายหญิง
ไม่ใช่เป็นของต่างชาติ (แต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในกฎหมายรึเปล่าจะลองหาดูอีกที)
ใครมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง ช่วยลงความเห็นหน่อยว่าจำเป็นต้องใช้ด้วยหรือ
อยู่ๆจะต้องเอาบัญชีไปให้คนอื่นดู(ยกเว้นว่าจะต้องการกู้เงินจากธนาคาร)

Post Reply